Adres

Gabinet mieści się we Wrocławiu przy ul. Jugosłowiańskiej 132A.

Domofon „GABINET”.